You are currently viewing ประกันภัย จำเป็นแค่ไหน ?

ประกันภัย จำเป็นแค่ไหน ?

  • Post author:
  • Post category:Blog

ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า เราต้องเจอกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันยิ่งมีโรคใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เพราะมนุษย์ที่สร้างมลพิษกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าที่จะหยุดลงง่ายๆ ไหนจะอุบัติเหตุต่างๆนาๆเช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากรถรามีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือภัยจากธรรมชาติอย่างเช่น แผ่นดินไหว,ซึนามิ,น้ำท่วมเป็นต้น คงเห็นแล้วว่าชีวิตคนเรานี้มีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก เราจึงอยากขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับการ ประกันภัย ซึ่งสามารถช่วยคุณได้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่กล่าวมา เรามาดูกันว่าประกันภัยมีความสำคัญอย่างไรและควรเลือกประกันภัยแบบไหนดีจึงจะคุ้มค่ากับการเลือกทำมากที่สุด

ประกันภัย คืออะไร

ประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขในความคุ้มครองในกรมธรรม์ โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในส่วนของการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเราจะต้องจ่ายในจำนวนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงช่วยป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริงมากกว่าที่เราจ่ายเบี้ยประกันไป โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทน ประกันภัยนั้นก็คือ แผนเฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกันโดยการตกลงกันของบุคคลจำนวนหนึ่ง หากบุคคลในกลุ่มนั้นได้รับการสูญเสียเนื่องจากภัยที่กำหนด ก็จะได้รับเงินประกันไป

ประกันภัยมีแบบไหนบ้าง

อันดับแรกการประกันชีวิต การประกันชีวิตนั้นหมายรวมถึงการสร้างหลักประกันให้แก่บุคคลที่อยู่ในอุปการะของเราและแก่ตัวเราเองด้วย เป็นการประกันต่อความสูญเสียและเสียหายอันจะเกิดแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาจะชดเชยเมื่อมีการเสียชีวิตและอาจมีความคุ้มครองอื่นๆ อันดับสองการประกันวินาศภัย ประกันวินาศภัยหมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับที่เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สิน และกิจการของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ยังมีการประกันอัคคีภัย,การประกันภัยรถยนต์,การประกันภัยทางทะเล,การประกันเบ็ดเตล็ด ซึ่งเราควรเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา