ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินที่ต้องใช้ในระหว่างที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อคุณต้องลางานมานอนแอดมิทอยู่โรงพยาบาล ใครเป็นนายตัวเองก็ค่อยดีหน่อย แต่ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนได้นอนป่วยทั้งกายทั้งใจแน่ เพราะต้องแบ่งเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งเดือนทั้งปี มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนแพงเพียงครั้งเดียว ไหนจะค่าห้อง ค่าหมอ ค่าอาหาร เพราะการทำประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ซึ่ง ประกันสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและประกันสุขภาพแบบหมู่ ซึ่ง 2 ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองเหมือนกัน ประกันสุขภาพเหมือนการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ได้เราความคุ้มครองแบบต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่เราตกลงกันเอาไว้ ประกันสุขภาพเป็นหนึ่งในประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และทำกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราว่า เมื่อเราเจ็บป่วย เราจะได้รับการรักษาที่ดี และยังคงมีรายได้ที่ต่อเนื่องโดยไม่กระทบกับเงินส่วนอื่นๆ

การทำประกันสุขภาพเปรียบเสมือน การสำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากในปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมี่แต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกันสุขภาพจึงยื่นมือเข้ามาช่วยวางแผนการเงินของคุณให้คุณอุ่นใจ ในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยในอนาคต และบริษัทประกันจะช่วยดูแลเรื่องค่าพยาบาลแทนคุณ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หรือเป็นโรคร้ายแรงก็ตาม คุณจะไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป ยามที่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลก็หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังอุ่นใจไม่ต้องเดือดร้อนคนข้างหลังหากคุณต้องล้มป่วยลง

ผู้ทำประกันสุขภาพจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งทางโรงพยาบาลยินดีที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่คุณ และตัดสินใจให้เข้ารับการรักษาเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ เพราะถ้ามีประกันสุขภาพเสมือนเป็นหลักประกันค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล สามารถเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้ และโรงพยาบาลในเครือประกันสุขภาพส่วนใหญ่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล ให้คุณมีทางเลือกเข้ารับการรักษาตามความประสงค์ที่มากกว่า เพราะถ้าใช้สิทธิ์ของประกันสังคม จะได้รับการรักษาเฉพาะโรงพยาบาลที่เลือกไว้เพียงที่เดียว ยกเว้นกรณีฉุกเฉินถึงเข้าโรงพยาบาลรัฐได้

ประกันสุขภาพจะคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันจะชดเชย 7 อย่างดังนี้ 1)ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากการเกิดอุบัติเหตุ 2)ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดและค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์ 3)ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน 4)ค่าใช้จ่ายกรณีคลอดบุตร 5)ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารักษาที่คลินิก หน่วยพยาบาล หรือส่วนของผู้ป่วยนอก 6)ค่าบริการเมื่อให้พยาบาลหรือแพทย์พิเศษมาดูแล 7)ค่าชดเชยระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล กรณีเสียรายได้ ประกันจะไม่คุ้มครองในส่วนของการเข้ารักษาตัวที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ เช่น ศัลยกรรม ทำหมัน หรือลดความอ้วน
rb88 | Spornsored