ประกันสุขภาพ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินที่ต้องใช้ในระหว่างที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อคุณต้องลางานมานอนแอดมิทอยู่โรงพยาบาล ใครเป็นนายตัวเองก็ค่อยดีหน่อย แต่ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนได้นอนป่วยทั้งกายทั้งใจแน่ เพราะต้องแบ่งเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งเดือนทั้งปี มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนแพงเพียงครั้งเดียว ไหนจะค่าห้อง ค่าหมอ ค่าอาหาร เพราะการทำประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ประกันสุขภาพ ซึ่ง ประกันสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและประกันสุขภาพแบบหมู่ ซึ่ง 2 ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองเหมือนกัน ประกันสุขภาพเหมือนการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ได้เราความคุ้มครองแบบต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่เราตกลงกันเอาไว้ ประกันสุขภาพเป็นหนึ่งในประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ…

Continue Readingประกันสุขภาพ